Педагогически съветник

Анелия Йорданова
Длъжност: Педагогически съветник
Преподавани предмети: Предмети от начален етап
Завършено висше училище: Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Специалност: Превенция на престъпността и пробационни практики
Друго: Начална училищна педагогика - Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе