Открит урок за представяне на добри практики в обучението по география и икономика в IX клас представи Нели Горсова, ст. учител в СУ “Васил Левски”

Открит урок за представяне на добри практики в обучението по география и икономика за ІХ клас, по новата учебна програма , се проведе на 4 декември 2018 г. в СУ с преподаване на източни езици и култури„ Васил Левски“-гр.Русе.

Наблюдаваният урок бе на тема: „Ендогенни релефообразуващи процеси“–урок за нови знания. Той бе представен от г-жа Нели Горсова, ст. учител по география и икономика с учениците от ІХ а клас.

В началото на часа, за актуализация на предходните знания,чрез беседа деветокласниците припомниха теорията за тектоника на плочите, процеситe по границите на литосферните плочи и следствието от взаимодействието между тях.

Новият урок„ Ендогенни релефообразуващи процеси“ беше представен с презентация на програма Prezi , изработена от г-жа Нели Горсова. Целта бе да бъдат формирани следните умения у учениците: да характеризират ендогенните релефообразуващи процеси; да назовават и определят географски обекти; да правят изводи за териториалното разположение на вулканите и земетръсната дейност ,както и да постигнат следните ключови компетентности и модели на поведение: да извличат информация от различни географски източници – картографски и графични, работа с всички елементи на учебника, умения за работа с текст, умения за оценяване значението на процесите и явленията.

На открития урок присъстваха 20 преподаватели от гр. Русе и областта, както и заместник-директорът по учебната дейност в СУ„ Васил Левски“ г-жа Рени Стоянова. След урока се проведе методическо обсъждане, в което представителите на колегията споделиха добрите си впечатления от видяното и отбелязаха, че използването на ИКТ в образователния процес кореспондира с тенденциите в развитието на българското средно образование, а г-жа Петя Лазарова -ст. експерт по ОНГОР в РУО – гр. Русе, представи основните акценти в обучението по предмета по новата програма за ІХ клас.