Най-големия урок

СУ с преподаване на източни езици и култури “Васил Левски”- Русе се присъедини  към хилядите училища от цяла България и от целия свят, които  проведоха уроци, посветени на Глобалните цели по инициатива на УНИЦЕФ и партньори за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие.

Специален сертификат на името на училището показва, че то е активен партньор на УНИЦЕФ и Министерството на образованието в мисията за постигане на Глобалните цели за устойчиво развитие до 2030 г., за да заживеем в един по-добър, по-справедлив и по-отговорен към планетата свят. 

Учители и ученици от целия свят участваха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива.

Инициативата в България се осъществява чрез тематични дискусии, интерактивни уроци и презентации. Целта на „Най-големият урок в света“ е да се научат децата на солидарност, справедливост, борба срещу бедността и неравенството, опазване на природата и цялата платена Земя.
Идеята е учениците да дадат своя принос – чрез свежи идеи, креативност, изобретателност, желание за промяна и реални действия – за да спомогнат за осъществяването на Глобалните цели и да ги превърнат от пожелание в реалност. 

17-те глобални цели за устойчиво развитие  се стремят към 3 изключителни постижения в следващите 15 години, в трите основни измерения на устойчивото развитие – икономическо, социално и екологично, а именно: 

:: Да изкореним крайната бедност;   
:: Да се справим с неравенствата и несправедливостта;
:: Да се справим с климатичните промени.

Министерство на образованието и науката в България е партньор на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие и насърчава всяко училище в страната да запознае децата с тези цели.