ВАЖНО! Организация за дистанционно обучение

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с въвеждането на извънредно положение в Република България по повод на разпространението на COVID-19, със Заповед на министъра на здравеопазването учебните занятия в училищата се преустановяват до 29.03.2020 г. Обучението на учениците ще продължи дистанционно.

Обучението в СУ „Васил Левски“ ще протече през G Suite на Google. Всеки ученик ще получи имейл за кореспонденция, който ще използва:

– за вход във виртуалните класни стаи – Classroom

– възможност за видеоконферентни разговори – Hangouts Meet

календар, диск за съхранение, документи, таблици, слайдове, формуляри и др..

За използването на G Suite ще получите ясни иснтрукции, така че всичко да протече възможно най-безпроблемно.

Обръщаме се с молба към родителите да подсигурите на децата си електронни устройства и интернет. Разчитаме на вашето съдействие, помощ и контрол за нормалното протичане на дистанционното обучение.
В случай на проблем може да се свържете с класните ръководители и/или ръководството на училището, за да окажем подкрепа.

Предоставен е достъп до свободни електронни ресурси, които могат да бъдат използвани както от ученици, така и от учители:

Бъдете здрави!